Καλάθι

Όροι χρήσης

Το www.groupak.gr είναι τo ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης μέσω του Διαδικτύου των προϊόντων της ελληνικής ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΟΕ» (ΑΦΜ: 998249674, Αριθμός ΓΕΜΗ: 008245201000), που εδρεύει στο δήμο Παλλήνης Αττικής, Λεωφ.  Μαραθώνος 146 και έχει ως αντικείμενο εργασιών την κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ειδών αυτοκινήτου και συγκεκριμένα αξεσουάρ για 4χ4 φορτηγάκια (4×4 pick-up trucks) και SUV (Jeep).
Πριν ξεκινήσετε την περιήγησή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, και πριν από κάθε συναλλαγή σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερωθεί και ότι αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν και εφαρμόζονται. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας www.groupak.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας αναφορικά με τους όρους αυτούς.

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ
Οι χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας για: i) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail, ή μετάδοση με άλλους τρόπους, οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου τρίτων, που δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις ή προκαλεί βλάβες σε ανηλίκους ή παρενοχλεί τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο. ii) μετάδοση περιεχομένου για το οποίο δεν τους έχει παραχωρηθεί νόμιμο δικαίωμα, iii) παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή άλλων δικαιωμάτων δικών μας ή τρίτων, iv) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μεταβίβαση με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης ή την καταστροφή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, v) για συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  Οι χρήστες οφείλουν να συμπεριφέρονται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
H επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την πληρότητα, την εγκυρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα www.groupak.gr  και που αφορούν στις παρεχόμενες από τα ηλεκτρονικό κατάστημα της Groupak 4×4 προϊόντα και υπηρεσίες, με κάθε επιφύλαξη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη έχουν προκύψει ακούσια.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Groupak 4×4 accessories θα φροντίσει στο μέτρο του δυνατού για την παράδοση των παραγγελιών, δεδομένου ότι αυτό εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Φροντίζει για το συνεχή ανεφοδιασμό με προϊόντα, αλλά δε δύναται να δεσμευτεί για την παράδοση της παραγγελίας στο σύνολό της, εάν παρουσιαστούν ελλείψεις στις αποθήκες. Σε κάθε περίπτωση, δεσμεύεται για την ενημέρωση των πελατών, σε περίπτωση ελλείψεων που αφορούν στην παραγγελία τους πριν την παράδοση αυτής. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων, και ιδιαίτερα για μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος www.groupak.gr. Επίσης η εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει σε περιπτώσεις που η παράδοση δεν κατέστη δυνατή λόγω ανωτέρας βίας.

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Χρησιμοποιούμε για την ιστοσελίδα μας τις πιο σύγχρονες μεθόδους, ώστε να είναι προστατευμένη στο μέγιστο βαθμό από επιθέσεις/κακόβουλο λογισμικό. Χρησιμοποιούμε τις πιο καινοτόμες μεθόδους και την αναβαθμίζουμε κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η ιστοσελίδα www.groupak.gr αποτελεί τον επίσημο διαδικτυακό τόπο και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «GROUP AK» (στο εξής «η Εταιρεία»), που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής.
Το συνολικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: φωτογραφίες, βίντεο, κείμενα, εικόνες, παρεχόμενες υπηρεσίες), καθετί που αναρτάται, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, ή τρίτων μερών, και προστατεύεται από την ισχύουσα ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Σήματα, επωνυμία, και άλλα διακριτικά γνωρίσματα που περιέχονται στην ιστοσελίδα, ανήκουν στην Εταιρεία, ή σε τρίτα μέρη, και προστατεύονται από την ισχύουσα ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, σε καμία περίπτωση. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας προστατεύεται από τις σχετικές με την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, τα εμπορικά σήματα και τον αθέμιτο ανταγωνισμό διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με τρίτα μέρη που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το συνολικό περιεχόμενo, ή μέρος του περιεχομένου, της ιστοσελίδας της. Απαγορεύεται οποιασδήποτε μορφής, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, αντιγραφή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, εκμετάλλευση, επέμβαση και επεξεργασία του περιεχομένου, συνολικά ή μέρους του, της παρούσας ιστοσελίδας, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου. Στις περιπτώσεις που η Εταιρεία θα διαπιστώνει ότι έχει διαπραχτεί κάποια από τις ανωτέρω πράξεις χωρίς τη σχετική άδεια, θα κινείται με κάθε νόμιμο μέσο για να προασπίσει τα συμφέροντά της και θα προσφεύγει στα αρμόδια Δικαστήρια για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που θα έχει υποστεί.
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλέσουν τρίτοι χρησιμοποιώντας παράνομα το συνολικό περιεχόμενο, ή μέρος του περιεχομένου, της ιστοσελίδας της.

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Groupak 4×4 accessories, συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) και προς την σχετική ελληνική νομοθεσία, διαχειρίζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που της γνωστοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, εξασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση, την προστασία και ιδιωτικότητα αυτών. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και την ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, καταρτίζοντας εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, χρησιμοποιώντας πρόσφορα ηλεκτρονικά μέσα, ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας σωστά το προσωπικό της.
Η Groupak 4×4 accessories προβαίνει σε σύννομη επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς συλλέγει και επεξεργάζεται αυτά αποκλειστικά για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα που τηρεί, φροντίζει να είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται, αναζητώντας προς το σκοπό αυτό τη συνδρομή των υποκειμένων των δεδομένων, ήτοι των φυσικών προσώπων που τα δεδομένα αυτά αφορούν, διατηρεί, δε, τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των συγκεκριμένων σκοπών.   
Η Groupak 4×4 accessories τηρώντας πιστά τις αρχές που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις, δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Το www.groupak.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που εμπιστεύεστε, παρά μόνον και κατ’ εξαίρεση δύναται να δημοσιοποιήσει προσωπικά σας στοιχεία όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κ.λπ., τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (username/e-mail) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε διασφαλίζουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Συνιστάται η αλλαγή του προσωπικού μυστικού κωδικού ασφαλείας (password) σε τακτά χρονικά διαστήματα για λόγους ασφαλείας. Για τη δική σας ασφάλεια θα πρέπει, επίσης, να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αποκλειστική σας ευθύνη όσον αφορά στη διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψής τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς τους ή διαρροής τους θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα την Groupak 4×4, σε διαφορετική περίπτωση τo ηλεκτρονικό κατάστημα www.groupak.gr και η εταιρεία δεν ευθύνονται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συνιστάται επίσης η αποφυγή χρήσης των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό εισόδου (password), στη σελίδα σύνδεσης στο λογαριασμό σας, υπάρχει ένα κουμπάκι κάτω από το σημείο όπου καταχωρείτε το password σας το οποίο αναγράφει «Ξεχάσατε τον Κωδικό Πρόσβασης?». Το πατάτε και σας εμφανίζεται ένα άλλο σημείο, όπου τοποθετείτε το e-mail με το οποίο πραγματοποιήσατε εγγραφή για να αποσταλεί σε αυτό μια κλείδα επαλήθευσης, με σκοπό να επιλέξετε έναν καινούριο κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη κάθε συνδιαλλαγής με το www.groupak.gr είναι η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Κατά τη διάρκεια μιας παραγγελίας, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, ο αριθμός του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας) και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address). Αφού επιβεβαιωθεί η αξία της παραγγελίας σας, οδηγείστε στο επόμενο στάδιο της Πληρωμής. Μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία διασφαλίζονται ως απόρρητες. Οι πληροφορίες που δίνονται ακούσια από τους χρήστες στο www.groupak.gr χρησιμοποιούνται προκειμένου να διασφαλίζεται άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την εταιρεία και το www.groupak.gr , να παρέχονται απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουν, και τέλος, να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το www.groupak.gr έχουν ως σκοπό τη μέτρηση του αριθμού επισκεψιμότητας του site, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία. Τα ως άνω αναφερόμενα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να δοθούν σε τρίτο πρόσωπο,  συνεργάτη της Groupak 4×4 accessories, προκειμένου να διεκπεραιωθεί και να παραδοθεί η παραγγελία σας. Σε περιπτώσεις που επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάσει δικαστικής απόφασης, η Groupak 4×4 θα προβεί στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία έχουν συλλεχθεί online, χωρίς την πρότερη συναίνεσή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την κατηγορία «Πολιτική απορρήτου & Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» της ιστοσελίδας μας, όπου γίνεται αναλυτική αναφορά.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιλέξτε το προϊόν που σας ενδιαφέρει να αγοράσετε κάνοντας κλικ πάνω στο εικονίδιο του αντικειμένου που επιθυμείτε για να μεταφερθείτε στη συνέχεια στη σελίδα με την αναλυτική περιγραφή του προϊόντος. Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να επιλέξετε την ποσότητα του προϊόντος που θέλετε να αγοράσετε. Αφού επιλέξετε το είδος που σας ενδιαφέρει και την επιθυμητή ποσότητα, πατήστε την επιλογή ‘Προσθήκη στο καλάθι’ και το/τα προϊόν/προϊόντα μεταφέρεται/μεταφέρονται αυτόματα στο καλάθι των αγορών σας. Την ίδια στιγμή εμφανίζεται στην οθόνη σας αναλυτική κατάσταση των προϊόντων που έχετε επιλέξει. Η κατάσταση αυτή είναι προσβάσιμη σε κάθε στάδιο της παραγγελίας σας, ή της πλοήγησής σας στο www.groupak.gr . Για την επισκόπηση της κατάστασης των ειδών που έχετε στο καλάθι σας (είδη προς παραγγελία) αρκεί να σύρετε το ποντίκι του υπολογιστή σας πάνω στο εικονίδιο του καλαθιού αγορών το οποίο βρίσκεται άνω δεξιά της οθόνης σας και στο οποίο αναφέρεται το πλήθος των προς αγορά προϊόντων. Την ίδια διαδικασία εφαρμόζετε για κάθε προϊόν που σας ενδιαφέρει να αποκτήσετε. Ολοκληρώνοντας την παραγγελία σας: Για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, κάνετε επισκόπηση του καλαθιού αγορών σας, όπως περιγράφεται ανωτέρω, και στη συνέχεια επιλέγετε ‘Ολοκλήρωση’ . Αμέσως μεταφέρεστε σε νέα σελίδα όπου αναφέρονται αναλυτικά τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών σας: Ονομα προϊόντος, κωδικός, τιμή ανά τεμάχιο, επιθυμητή ποσότητα, μερικό σύνολο, έξοδα αποστολής, έξοδα συσκευασίας, τελικό σύνολο. Μεταβάλλοντας την ποσότητα αγοράς: Σε περίπτωση που θέλετε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ποσότητα σε κάποιο είδος, πληκτρολογείτε την επιθυμητή ποσότητα στο αντίστοιχο πεδίο και στη συνέχεια πατάτε το πλήκτρο ‘ενημέρωση ποσότητας στο καλάθι’ και η ποσότητα των ειδών που σας ενδιαφέρουν ανανεώνεται αυτόματα. Διαγράφοντας κάποιο από τα προϊόντα που βρίσκονται στο καλάθι αγορών: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε από την παραγγελία σας κάποιο από τα προϊόντα που έχετε επιλέξει, πατάτε το πλήκτρο ‘διαγραφή προϊόντος από το καλάθι’ και αυτό αφαιρείται αυτόματα από τη λίστα των αγορών σας. Εφόσον καταλήξετε στα είδη και τον επιθυμητό αριθμό προϊόντων που θέλετε να παραγγείλετε, προχωράτε στο ‘Ολοκλήρωση Παραγγελίας’ κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί. Αμέσως εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα) και τη μέθοδο πληρωμής. Επιλογή τρόπων πληρωμής: Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία παραγγελίας, επιλέγετε έναν από τους τρόπους πληρωμής που προτείνονται.  

Παραγγελίες, Τιμολογιακή πολιτική

Οι παραγγελίες εκτελούνται αυθημερόν ή την επόμενη εργάσιμη εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επίσημων αργιών. Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι οι τελικές (δεν συμπεριλαμβάνεται τα έξοδα μεταφοράς).
Το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης Groupak 4×4 διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών και των μεταφορικών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Οι τιμές των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα δε συμπεριλαμβάνουν τοποθέτηση.

Διαθεσιμότητα προϊόντων, Προσφορές

Η Groupak 4×4 επιφυλάσσεται να ενημερώσει τους πελάτες σε περίπτωση μεταγενέστερης ή μη διαθεσιμότητας παραγγελθέντος είδους.
Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον πελάτη, χωρεί ανάκληση της παραγγελίας η οποία γίνεται αζημίως για τον πελάτη.  Ο πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφωνικώς. Επίσης, οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Τρόπος παράδοσης παραγγελίας

Η παραγγελία του πελάτη αποστέλλεται στη διεύθυνση που ο ίδιος έχει υποδείξει στην επιχείρηση. Έχετε την δυνατότητα να ενημερώνεστε για την πορεία της παραγγελίας σας, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail).Τα προϊόντα αποστέλλονται εντός και εκτός Αττικής με βάση το είδος του προϊόντος.

Τρόποι Πληρωμής

Με πιστωτική κάρτα – Με τραπεζική κατάθεση – Με PayPal – Με Viva-Wallet

8. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email, προκειμένου να μας παρέχετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το πρόβλημα και να μας ενημερώσετε αν επιθυμείτε αντικατάσταση του προϊόντος ή επιστροφή χρημάτων.
Επιστροφές γίνονται δεκτές, μόνο σε περίπτωση που η παραγγελία παραδοθεί με ποιοτικό πρόβλημα ή λόγω σφάλματος δικού μας.
Δικαίωμα υπαναχώρησης: Σας ενημερώνουμε ότι ως καταναλωτές έχετε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσετε από την εξ αποστάσεως σύμβαση, χωρίς να αναφέρετε τους λόγους, και  θα σας επιστραφούν τα χρήματά σας. Για τις συμβάσεις πώλησης η προθεσμία αυτή λήγει δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές μέρες από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από το μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης  είτε επικοινωνώντας μαζί μας μέσω του email info@groupak.gr είτε κάνοντας οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που να παρουσιάζει την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η Groupak 4×4 διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της ή/και τα συναλλακτικά ήθη. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αναφέρεται σε παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη πραγματοποιήσει πριν από τις αλλαγές αυτές. Παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά την κατηγορία «όροι χρήσης» στην ιστοσελίδα μας, για τυχόν τροποποιήσεις.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τα δικαιώματά σας και σχετικά με ό,τι αφορά τους παρόντες όρους χρήσης.
τηλ:2106034727 – 8
email: info@groupak.gr

GROUPAK 4X4 ACCESSORIES